Jeres visuelle identitet på nettet

Jeres visuelle identitet skal favne hele jeres organisation. Online og offline skal jeres udtryk være ensartet og identitetsbærende. Vi hjælper jer med at finde de visuelle virkemidler, der understøtter jeres kerneværdier og måden I ønsker at kommunikere på.

Hvad er visuel identitet

Jeres visuelle identitet er professionel visuel kommunikation baseret på f.eks. typografier, farver, logo og andre grafiske elementer, der sikrer en konsistent opfattelse af virksomheden.

Det er altså en kommunikativ metode, hvor der kan formidles enorme mængder information uden at sige et ord. Den visuelle identitets rolle i kommunikationen må ikke undervurderes og det kan i høj grad betale sig at afsætte tid og ressourcer til at gøre det grundlæggende arbejde grundigt.

En stærk visuel identitet, der kan genkendes og forstås, opfattes langt hurtigere af vores hjerne end enhver anden kommunikationsform. Her er altså en genvej til kundernes underbevisthed. Men tro ikke, at underbevidstheden er ukritisk – det er helt essentielt, at den visuelle identitet er sammenhængende gennem hele virksomheden både online og offline, på alle kanaler og i alt materiale.

Online identitet, der styrker den visuelle identitet

Gjort rigtig, kan jeres online visuelle identitet blive levende og værdiskabende for virksomheden. Det kan blive en ekstra konkurrencemæssig fordel, idet den understøtter og styrker den overordnede kommunikation mellem virksomhed og nuværende og fremtidige kunder.

Logoets betydning

Som en del af den visuelle identitet er et logo, med sin store genkendelsesværdi, ubetinget dét grafiske element, der har stærkest indflydelse på opfattelsen af virksomheden.

Når et logo skal udformes, anbefaler vi at inddrage alle dele af virksomheden i processen; Et logo fungerer som virksomhedens signatur og at indkapsle virksomhedens essens i ét grafisk element kræver stor grundighed og akkuratesse.

Under udarbejdelsen skal man være opmærksom på helt praktiske overvejelser, såsom logo’et skal kunne anvendes både online og offline og på lys og mørk baggrund. Ligeledes skal man overveje de utallige grafiske muligheder og deres implicitte betydning.

Når man udvikler et logo kigger de fleste virksomheder indad; Hvem er vi? Hvad står vi for? Hvad vil vi udstråle? Vores pointe er, at man også skal huske at kigge ud og inddrage tanker omkring målgruppens ståsted, holdninger og præferencer. Kun sådan opnås et logo, der såvel favner essensen af virksomheden og effektivt rammer målgruppen i solar plexus.

Farvernes sprog

Farver påvirker vores humør og vi kan ikke ignorere deres betydning for vores opfattelse af omverdenen. Farver er således en ubevidst kommunikationsform, med meget stor effekt på modtageren. Med det rette farvevalg i jeres online og offline materialer, kan I påvirke jeres målgruppe til et bestemt mind set, når de tænker på jeres virksomhed.

Vi må ikke vælge virksomhedens designfarver ud fra personlig smag. Det er meget relevant at undersøge farvernes betydning og effekt. Hver farve og farvekombination har et unikt udtryk og underliggende betydning. Dog må vi også holde os for øje at disse betydninger og opfattelser af farver kan variere fra målgruppe til målgruppe – alt efter f.eks. køn og alder.

Blå

#417e94

Rød

#d23d2a

Brun

#776045

Orange

#ff8000

Gul

#fdc107

Grøn

#375d3b

Exo Bold

Aa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Philosopher Regular

Aa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Open Sans Regular

Aa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Vollkorn

Aa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Skriftens sprog

Typografien er et helt grundlæggende og essentielt designelement, der ofte negligeres. Typografier har deres individuelle formsprog, der har indflydelse på vores samlede opfattelse af afsender og produkt. Derfor bør typografien også overvejes nøje i processen med at nå frem til den optimale visuelle identitet.

Det er påvist, at mænd og kvinder har forskellige præferencer i forhold til typografier; Mænd foretrækker generelt kantede og lidt hårde skrifttyper, hvor kvinder hælder til bløde, kurvede og mere romantiske skrifttyper. Derfor skal målgruppe og ikke mindst budskabets formål tages i betragtning, når der vælges typografi.

Få en dialog om din visuelle identitet

Har i spørgsmål omkring jeres visuelle identitet, eller har i brug for hjælp til at skabe eller forbedre jeres nuværende, så få en behagelig samtale med os.