CRO strategi

CRO står for Conversion Rate Optimization og CRO strategi dækker over en overordnet målsætning for hvordan virksomheder øger deres udvalgte konverteringspunkter.

Virksomheders konverteringspunkter kan variere meget. Uanset om det handler om at øge salget i en webshop eller modtage flere brochurebestillinger, er princippet for CRO strategien det samme; I samarbejde med virksomheden finder vi fastlagte målepunkter, der har relevans for optimeringen.

Vi udarbejder en eksekveringsplan, der kortlægger hvordan virksomheden kommer fra udgangspunktet via delmål og frem til det ønskede mål for konverteringen. Det er vitalt, at der etableres helt faste rammer for planen, så det konsekvent er helt tydeligt hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Uden de meget stramme retningslinjer risikerer virksomheden at famle i blinde og spilde ressourcer.

Inden eksekveringsplanen kan udfærdiges er der en række faktorer, der skal klarlægges.

Hvad skal optimeres?

Der optimeres på konverteringspunkter og jeres forretningsmodel er afgørende for hvilke konverteringspunkter I har. Vi skelner mellem hårde og bløde konverteringspunkter:

  • Hårde konverteringspunkter: Udført køb, tilmelding til nyhedsbrev, download af fil/app, mødebooking
  • Bløde konverteringspunkter: Deling af side eller indlæg, “Time Spent”, afspilning af video

Om I har hårde eller bløde konverteringspunkter har ingen betydning for, hvor meget vi kan optimere på dem. Vi kan hjælpe med at dechifrere de grundlæggende data og dermed finde jeres optimeringsmuligheder. Når vi optimerer, har vi en meget stor værktøjskasse at gribe i og dele ud af. For at anvende de relevante værktøjer og opnå den mest effektive optimering, er det afgørende at være helt afklaret omkring hvad I ønsker optimeret og ikke mindst hvorfor.

Formål med split-test og optimering

Best practice findes ikke. Der findes altså, ikke for alvor, en given metode, der kan siges at garantere det bedste resultat. Det skyldes naturligvis, at vi alle, som forbrugere af nettet, flytter os og konstant ændrer måden vi bruger de vide muligheder på. Så best practice i dag er ikke nødvendigvis best practice i morgen.

Med det i mente, tester vi igen og igen indtil vi er sikre på, at vi har et solidt grundlag for at kunne mene noget om målgruppen. Det samme gælder for optimeringer – I bliver principielt aldrig færdige med at optimere, da brugerne flytter sig en lille smule hele tiden. Derfor jagter vi konstant den kausualitet, der skaber værdi for brugerne og jer.

Etablering af eksekveringsplanen

Eksekveringsplanen er af yderste vigtighed, da det er drejebogen for CRO-strategien. Og desuden en effektiv metode til forudgående systematisk at gennemgå alle mål, formål og værktøjer og sikre sig, at alle dele af planen er formålstjenstlige.

Eksekveringsplanen er således vores planlægningsværktøj og jeres overblik over hvilke tiltag, der foretages hvornår, hvorfor og hvad målet er. En væsentlig del af planen er ligeledes, at fastlægge hvilke instrumenter, der bedst løser opgaven.

Hvilke instrumenter skal bringes i anvendelse

Vi anvender i vid udstrækning testresultater som grundlag for eksekveringsplanen, derfor er det af yderste vigtighed, at de er valide.

Det er ganske enkelt at trække testresultater, der ikke er valide. Brug blot en testmetode, der ikke er tiltænkt det formål I bruger det til. Bruger man et forkert instrument, får man forkerte dataresultater. Det er at sammenligne med at bruge en skruetrækker til at gøre en mejsels arbejde; Det kan godt lade sig gøre, men man opnår ikke et tilfredsstillende resultat.

Derfor er det en vigtig overvejelse, hvilken testmetode, der er den rette i hver enkelt testsituation.

Forøgelse af jeres værdiskabende online aktiviteter

Når I skaber værdi for jeres besøgende og kunder på nettet, så kigger vi på hvordan vi kan booste og øge dette yderligere.

I skaber værdi hver gang I løser et problem, leverer den information brugeren søgte, tilfredsstiller et behov hos brugeren osv. Vi graver, analyserer og finder frem til hvordan vi kan øge brugerværdien, for hver gang jeres besøgende oplever, at I er værdiskabende, kommer I et skridt nærmere en konvertering – og det er god forretning.

Måling af de rigtige PI’er

Normalt taler man om KPI (Key Performance Indicator). Vi vil gerne øge opmærksomheden på PI’erne, der understøtter KPI. Vi opsætter mange målepunkter for jo mere data, jo lettere er det at vurdere, hvor det er værdiskabende at optimere. Når vi måler på en lang række PI’er kan vi spore afledte effekter og kausualiteter, der medfører øget konvertering.

Vi sørger for at PI’erne har de relevante tags og trackability, således er de med til at fremhæve effekten af CRO, når alle ændringer er implementeret.