facebook_pixel

Sociale medier og SEO

By 4. november 2015SEO, Sociale medier

Arbejdet med Search Engine Optimization (SEO) inkluderer en lang række faktorer. Blandt disse er brugen af de forskellige såkaldt ‘sociale medier’. Via platforme som Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube og for den sags skyld Googles eget sociale netværk Google+. Kan man for det første nå et meget stort publikum. Hvilket naturligvis i sig selv har megen værdi med henblik på profilering. For det andet vil ens tilstedeværelse – og forhåbentlig høje status – på de medier blive registreret af søgemaskiner som Google. Popularitet på de sociale medier giver således højere rating hos Google, hvormed man automatisk vil få flere besøgende på sin hjemmeside.

Popularitetsanalyser

Er man markant til stede på de sociale medier, på en positiv måde, vil det få ligeledes positive konsekvenser for ens placering hos Google. Søgemaskiner udfører analyser af blandt andet hjemmesiders populartitet, og herunder medtages også opmærksomhed og popularitet på de forskellige sociale medier. Enhver, der ønsker opmærksomhed om sin hjemmeside, bør således være på dupperne på de medier og sikre sig en høj grad af eksponering her. Disse medier bliver dermed et meget effektivt værktøj også i arbejdet med Search Engine Optimization.

Målrettet dynamik

I forretningsøjemed er de sociale medier naturligvis generelt særdeles interessante. Via de sociale medier er der mulighed for at komme i direkte kontakt med specifikke målgrupper. Man kan hermed målrette kommunikationen særdeles effektivt. Samtidig giver de sociale medier en bevægelighed og dynamik. Som man ikke finder i ældre medier som TV, aviser og nyhedsbreve. De sociale medier åbner for en nærhed, hvor virksomheder kan lære deres kunder at kende. og få respons på produkter, kendskab til kundernes ønsker og behov, indblik i virksomhedens image. Analyser af markedet, kunderne, produkterne er med de medier rykket meget tæt på producenterne og er lige til at gribe fat i.

Snebold-effekt

I dialogen med kunderne på de sociale medier kan man etablere et nært forhold. hvor virksomhederne ikke blot får uvurderlig information. Men hvor brugerne af de medier desuden kan medvirke til at fremme opmærksomheden om bestemte produkter og producenter. Via disse medier er der mulighed for at skabe en slags ‘snebold-effekt’. Hvor stadig flere mennesker får kendskab til eksempelvis et givent produkt. For så vidt en slags ‘gratis reklame’, selvom man dog skal være opmærksom på. At brugen af de medier i forrentingsøje med kræver omhyggelig strategi, især fordi man ved uhensigtsmæssig kommunikantion risikerer en negativ lavine af opmærksomhed. Dette skal naturligvis undgås.

Samarbejde mellem forskellige medier

Men forstår man at kommunikere på den rigtige måde på de sociale medier. Vil man få positiv respons og ofte direkte hjælp af brugerne. Såkaldt Social Media Marketing (SMM) er den gængse betegnelse for brugen af medier indenfor markedsføring. Foruden de direkte gevinster ved kommunikationen på Facebook og de andre platforme. Vil man med den rigtige strategi samtidig få høj rating af Google og dermed altså flere besøgende på sin hjemmeside. Man kan på denne måde få de forskellige dele af sin kommunikation til at samarbejde.

webstarters

Artiklen er skrevet af webstarters