facebook_pixel

Alexander Dall Christensen

27. juni 2016

WordPress – hvorfor

Wordpress-webshop-hjemmeside At etablere en hjemmeside kræver et såkaldt CMS, forkortelse for Content Management System, altså et 'System til Håndtering af Indhold'. CMSet er den platform, hjemmesiden opbygges på, og der eksisterer en hel del sådanne platforme, som man vælger blandt, når man skal konstruere sin hjemmeside. Det mest udbredte CMS kaldes 'WordPress', og dette system har da også en lang række fordele, som i sig selv forklarer dets popularitet. Fordelene ved WordPress gør systemet meget bredt egnet, hvilket også ses ved, at både små og store virksomheder benytter dette system

Alexander Dall Christensen

20. juni 2016

Domæne hvad er det

MIX SLP2 Et domæne er det man skriver i adressefelten i sin browser. Et eksempel kunne være Menso.dk. Det er domænet og der findes et utal af domæner verden over. Der findes både .dk domæner, men specielt også .com, som er det man kender fra de store internationale virksomheder.Domænet er altså det navn man skriver for at besøge en hjemmeside. Derfor er det vigtigt at det er noget man kan huske, da det er sådan kunden besøger din virksomhed. Det ville der blive gået mere i dybden med senere i artiklen.

Alexander Dall Christensen

13. april 2016

Linkbuilding giver autoritet

Linkbuilding Begrebet 'linkbuilding' betyder, at en given hjemmeside modtager besøgende fra andre hjemmesider. Når vi besøger en hjemmeside, møder vi links til andre hjemmesider, sådan at vi henvises til videre søgning. Således opstår et netværk af hjemmesider, måske med indbyrdes henvisninger. Denne struktur, hvor besøgende henvises til og fra andre hjemmesider, giver en særlig status. Det giver 'autoritet', når en given hjemmeside 'anbefales' andre steder på internettet. Og søgemaskiner som Google værdsætter denne autoritet.

Alexander Dall Christensen

13. april 2016

Den professionelle hjemmeside

professionelhjemmeside 'Den professionelle hjemmeside' lyder som noget, der har med 'profession' at gøre, noget der er målrettet et arbejde for at tjene penge. Det kan også opfattes som den professionelt udførte hjemmeside, altså hvor fagfolk har udformet sitet. Men man kunne også stilfærdigt opfatte den professionelle hjemmeside som det site, der lever op til en vis standard, nogle bestemte krav vi stiller til den velfungerende og brugervenlige hjemmeside. En hjemmeside, der tilfredsstiller både indehaveren af sitet og brugerne af det. Og naturligvis kan man opfatte den professionelle hjemmeside som en kombination af alle tre foreslåede opfattelser.

Alexander Dall Christensen

13. april 2016

Konvertering på hjemmesider

KonverteringBegrebet 'konvertering' i forbindelse med hjemmesider betyder, at et besøg på en given hjemmeside gerne skal udmønte sig i den besøgendes handling af en eller anden art. Ofte vil den ønskede handling være at gæsten køber, men det kan ligeledes dreje sig om handlinger forud for køb, eksempelvis reservation, tidsbestilling og så videre. Det gælder altså om at udforme sin hjemmeside sådan, at besøgende på siden i videst muligt omfang bliver på siden, og undervejs i besøget udfører en handling, som leder til salg. Arbejdet med dette kaldes i fagsproget 'konverteringsoptimering'.

webstarters

13. april 2016

Tekstindhold på Google

google-tekst-indholdNår hjemmesider udformes, fokuseres der normalt på opsætning og design. For at gøre hjemmesiden interessant forsøges det at designe smart og flot, og det tilstræbes at gøre det let at navigere på siden. Kort sagt: at udforme en brugervenlig flade for hjemmesidens besøgende. Dette er altsammen godt nok, og det er vigtige faktorer i opsætningen af hjemmesiden. Det er bare ikke tilstrækkeligt.