AB splittest

Øg omsætningen med splittest.

Splittest er en uhyre effektiv metode til datadrevet optimering. Særligt webshops og hjemmesider, der driver store mængder trafik ind på siden, vil kunne profitere af splittests. Når man driver trafik gennem PPC og Adwords er det forbundet med omkostninger. Splittests vil kunne forbedre rentabiliteten ved denne investering.

Splittests er særligt velegnet til at teste enkeltstående elementers konverterbarhed. Eksempelvis er det optimalt at splitteste en CTA-knaps størrelse, farve, form osv.

De forskellige testtyper

Der findes et utal af testvarianter og vores erfaring dækker et meget bredt spektre af disse. Der er dog nogle testtyper, der er mest anvendt af såvel os, som branchen generelt. Dette skyldes naturligvis, at de anses for at være mest effektive. De mest udbredte testtyper og hvorfor vi bruger dem, uddybes herunder.

Multivariate

Multivariate kommer bedst til sin ret, når vi tester isolerede elementer, som f.eks. en CTA-knap. Testen er velegnet til at finde den helt rigtige kombination af form, farve, størrelse og skrifttype på knappen. De forskellige faktorer sættes op som variabler i alle sandsynlige sammensætninger og jeres besøgende drives forbi en udvalgt version af variablerne – naturligvis uden at vide, at der findes andre versioner af samme side. Når testperioden er slut, vil vi kunne træffe en informeret beslutning om hvilken sammensætning af knappen, der konverterer bedst.

Det er værd at bemærke, at denne type test kræver en anseelig mængde trafik, for at kunne påregnes som valid.

Split URL

Denne test anvender vi f.eks. til at teste to landingpages eller to layouts op mod hinanden.

Her tester vi altså ikke udseende eller placering af enkelte elementer, men hele sider med væsentlige forskelle i deres udtryk. Overvejer I at skifte farvetema eller menustruktur på jeres hjemmeside, kan en split URL test afklare hvorvidt I vil miste eller vinde konverteringer på ændringen, hvis vi udfører testen inden den fulde implementering. Vi leder blot den ene halvdel af trafikken til den oprindelige side og den anden halvdel til den nye side, og afventer hvordan siderne præsterer ud fra de forudbestemte KPI’er og PI’er.

A/B splittest

A/B splittest er en meget udbredt testmetode, bl.a. fordi den ikke kræver lige så store mængder trafik som multivariate testen.

Vi gør brug af A/B splittest, når vi skal afgøre den rette anvendelse af standardelementer, som f.eks. billeder, grafik og tekst. Ud fra splittesten kan vi afgøre hvilken af to versioner, der konverterer bedst. Vi kunne evt. teste om I får mere værdi ud af, at bryde jeres tekster op med mange små billeder eller enkelte store.

Statistisk datagrundlag

Jeres hjemmeside eller webshop skal allerede inden testperioden præstere en væsentlig mængde trafik, da denne er afgørende for om vi kan drage troværdige og valide konklusioner.

Inden de relevante test iværksættes, vurderer vi hvor mange sessioner, der skal igennem hver enkelt test – det kunne eksempelvis være 10.000 sessioner. I nogle tilfælde kan man forestille sig, at en side ikke har den mængde trafik der skal til, og en test vil skulle køre i urimeligt lang tid. Derfor opererer vi også med såkaldte Break Points, hvor vi træffer en gennemtænkt beslutning om, hvor mange sessioner vi kan nøjes med i forhold til testemnet og en evt. konsekvens af dette.

Heatmaps

Heatmaps er et utroligt effektivt værktøj til f.eks. at bestemme placeringen af CTA på en given side.

Heatmaps fungerer således, at det registreres hvor musens markør befinder sig på siden. Under præmissen at den besøgende mestendels placerer markøren hvor de kigger, konkluderer vi, at området med størst aktivitet er bedst egnet til placering af elementer, som vi ønsker opmærksomhed på – som oftest CTA.

Det er en god forretning

CRO  – Conversion Rate Optimization plukker de lavthængende frugter på jeres hjemmeside eller webshop.

Med CRO er det ganske realistisk at opnå en stigning af konverteringerne, der kan mærkes på den årlige omsætning. Lad os illustrere det med et helt sandsynligt eksempel: En webshop med en månedlig omsætning på 1 mio. kr. og en konverteringsgrad på 2% gennemfører et CRO forløb, hvilket løfter konverteringsgraden med beskedne 0,5%. Det betyder alligevel en 25% stigning af omsætningen – 250.000 kr. yderligere hver måned. Dette er vel at mærke med den eksisterende trafik på siden.

CRO kan altså både øge omsætningen og rentabiliteten af de investeringer I allerede gør; Jeres PPC – og SEO kanaler og øvrige online markedsføringsaktiviteter styrkes og understøttes ganske enkelt ved, at I får mere for de penge I bruger her.

Har I ikke allerede lagt en CRO strategi, bringer vi gerne vores ekspertise i spil, og hjælper jer med at få maksimal værdi ud af jeres eksisterende forretning.